VÄRDEGRUND


BK SILJANSPILEN
          

Glädje och gemenskap


I BK Siljanspilen skapar vi möjlighet för individens utveckling, ser till att alla mår bra och det viktigaste, att alla ska kunna ha det roligt.

 

Delaktighet


Vi strävar efter att alla ska känna delaktighet genom att få sin röst hörd, få vara med i beslut men även ta sitt ansvar i klubben.

 

Allas rätt att vara med


I BK Siljanspilen ska alla få vara med utifrån sina villkor oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt individens fysiska och psykiska förutsättningar.